Individ

Som svar på krav til modellen, har vi laget en skjematisk oversikt over gjennomføring på individnivå, tjenestenivå og kommunenivå:

Kulturdimensjon                                                                                    

  • Vi har forsøkt å sikre en tverrfaglig tilnærming til barnets/foreldrene eller foresattes utfordringer gjennom utarbeidelse av nye kartleggingsskjema
  • En tydeliggjøring av innhold og ansvar i ulike samarbeidsfora
  • Felles kompetanseheving
  • Tema på folkehelsedag – bidrag til felles holdning og forståelse

 

Strukturdimensjon

  • Brukermedvirkning: orientering til aktuelle brukergrupper og samarbeidsparter i forkant av prosjektet. Mulighet for innspill underveis i prosjektet
  • Utarbeidet prosedyrer/handlingsveileder
  • Laget oversikt over kommunens eksisterende tiltak
  • Utarbeidet nye kartleggingsskjema
  • Iverksette tiltak når kartlegging viser behov