Jeg vil melde

Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Barnevernet skal bidra til at barn og unge får trygge oppvekstkår.

Om du vil vite mer om barnevernet kan du lese mer på siden til Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet

Alle som bekymrer seg for et barns utvikling eller omsorg kan ta kontakt med barnevernstjenesten

Skjema bekymringsmelding

 

MeldeAPP

Kontaktinformasjon

Barnevernstjenesten for Sunndal, Tingvoll og Nesset
Barnevernstjenesten for Sunndal, Tingvoll og Nesset
Mobil 909 73 061

Barnevernvakt telefon 97 60 16 16