Jeg er barn/ungdom

Kontaktinformasjon for barn og unge
Kontaktinformasjon for barn og unge
Hvem (lenke) Hva Hvordan
Alarmtelefon for barn og unge Telefon 116111 Dette er en nødtelefon for barn og unge. Man kan ringe mellom kl 15-08 og i helger hele døgnet. Det er gratis å ringe.
Barn av rusmisbrukere Barn av rusmisbrukere
Barneombudet Barneombudet
Barnevern Bekymringsmelding
BARsnakk.no Dette er et praterom for deg som har en mor eller far, eller andre du bryr deg om, med rusproblemer. Hver mandag og tirsdag 17.00-20.00 er chatten åpen. Se hjemmeside BARsnakk.no
Helsestasjon- og skolehelsetjeneste Helsesøster, familieveileder, jordmor
Kontakte lærer Læreren din kan være din støttespiller og hjelpe deg med dine utfordringer. Se kontaktinfo på skolene her
Politi 02800/ lokalt 71531850
PPT Pedagogisk psykologisk tjeneste telefon 90 95 57 88 Rådhuset Sunndal
Barnevernsvakt Telefon 97601616 Informasjon barnevernvakt