Ditt ansvar?

Enheter som har ansvar for å fange opp barn i risiko kan også ha ansvar for å følge opp barnet videre, for eksempel helsestasjonen. 

Ansvar

Ansatte som først kommer i kontakt med familien har ikke alltid mulighet for å kartlegge godt nok. Det er derfor viktig å finne ut om familien tar i mot hjelp fra andre tjenester, hvordan disse tiltakene fungerer og hvordan de ulike tjenestene/hjelperne kan samarbeide. I enkelte tilfeller er det nødvendig at barnevernet vurderer barnets omsorgssituasjon og er slik en viktig samarbeidspartner. Ofte jobber man med flere samarbeidspartnere samtidig-  også utenfor kommunen.

 

Hva er mitt ansvar som ansatt?

  • du har selv ansvar for å kontakte en samarbeidspartner hvis du er bekymret for et barn og ser at samarbeid er nødvendig.
  • du må innhente samtykke i saker der dette er aktuelt slik at taushetsplikten ikke blir til hinder for samarbeid.
  • du skal fortsatt arbeide med saken selv om du har meldt den videre.

 

Koordinator for barnet/familien skal:

  • holde kontakt med familien og sikre brukermedvirkning
  • være kontaktperson for de andre aktuelle aktørens
  • sørge for sammenheng og ha oversikt ogver eksisterende tiltak i familien
  • kalle inn til samarbeidsmøte
  • sikre at ny koordinator tar over hvis du avslutter din rolle
  • Viktig med fortløpende evaluering. Er tiltakene til hjelp?

En fast kontaktperson er viktig for familier som har barn med behov for sammensatte tjenester over tid. I praksis kan dette være vanskelig, men vi har ansvar for å sørge for gode overganger i skifte mellom ulike instanser.

For at disse overgangene fungere best mulig, er det viktig at det legges til rette for gode overganger med overlapping av informasjon og utprøvde tiltak. Ansvaret underveis er vesentlig. Dette innebærer at den enkelte og hvert tjenesteområde har ansvar for å opprettholde egen innsats i saken til det er avklart om og på hvilken måte saken skal følges videre.

For at vi skal sikre denne overføringen av informasjon og tiltak er det nødvendig med samtykke fra foreldre/foresatte. Tingvoll kommune har felles samtykkeskjema.