Føringer og retningslinjer

Her er en oversikt over lokale og nasjonale føringer og retningslinjer.
Her finner du også lovverk, veiledere og andre nyttige sider.

 

Lokale føringer

Najonale føringer: 

www.regjeringen.no

 

Helsedirektoratet:

 

Nyttige sider

 

Lovverk

 

Veiledere