Tegn du kan se etter

Hvilke signal bør jeg se etter?

Hvert enkelt barn må vurderes individuelt. Det er ekstra viktig å følge godt med om barnet forandrer atferd og om dette varer ved.

Noen tegn til bekymring:

 • Engstelig, lettskremt, trist
 • Manglende mimikk
 • Konsentrasjonsproblem, vansker med søvn
 • Framstår som innelukket, ulykkelig, nedtrykt, apatisk, trist
 • Klager over fysiske smerter (hode og/eller magesmerter)
 • Ekstremt pliktoppfyllende
 • Overdreven ansvarlig og dyktig å tilpasse seg
 • Umotivert gråt og angstreaksjoner
 • Fysiske symptom (til dels unaturlig sår, merke eller underlivssmerter, problem med tannpuss, vansker med å spise, store og/eller tilbakevendende bleieutslett)
 • Selvskadende atferd
 • Hjelpeløs, passivitet, taushet og isolasjon
 • Ufrivillig vannlating
 • Ikke adekvat vekst uten biologisk årsak. Ekstrem sult. Sterk- over eller undervekt
 • Ofte lite tjenlig påkledning i høve årstida
 • Forsømt hygiene, uvaska, skitne klær, ustelt, dårlig tannhelse
 • Påfallende seksuell atferd, for eksempel i lek
 • Manglende oppfølging av kontroller på helsestasjon eller nødvendig medisinsk behandling

 

Særlige tegn hos barn opp til to år:

 • Anspent, passiv, eller tilbaketrukket 
 • Vanskelig å regulere søvn, mat, oppmerksomhet og stimulering
 • Utforsker omverden uten å søke støtte og anerkjenning fra voksne
 • Utrøstelig, skriketokter, panikkanfall
 • Utrygg
 • Hodedunking
 • Vansker i overgangssituasjoner over tid

Tegn ved samspill med foreldre

 • Konfliktfullt samspill
 • Barnet er ekstremt opptatt av foreldra
 • Barnet søker ikke trøst hos foreldrene der det ellers er naturlig
 • Barnet reagerer ikke på at foreldrene går ifrå det, eller hyler/klenger mer enn det som er vanlig, eller virker redd foreldrene sine
 • Barnet eller foreldrene framstår avvisende eller ikke interessert i hverandre
 • Foreldrene er mer opptatt av eigne behov enn barnet sine
 • Foreldrene er lite oppmerksomme og mangler medfølelse
 • Mye irritasjon og sinne mot barnet

Tegn hos foreldrene

 • Ekstremt opptatt av seg selv
 • Lar ofte andre henta barnet, eller har liten tid til barnet
 • Mangel på tilsyn av barnet
 • Unnvikende kontakt med personalet, er vanskelig å få tak i, deltar ikke på arrangement eller lignende
 • Urealistiske forventninger til barnet sin kompetanse og behov
 • Opptrer truende
 • Fysisk eller psykisk sjukdom eller belastning
 • Problem med å beskrive barnet 
 • Konfliktfullt forhold mellom foreldra
 • Møter påvirka av rus i barnehagen

 

Oversikten viser noen av de signalene barn/ungdom gir som tegn på at noe er galt. Signalene kan i perioder variere, inntreffe alene eller i kombinasjon med hverandre. Barn som lever i risikofamilier kan vise diffuse signal. Noen er også i overkant ansvarlige og dyktige til å tilpassa seg.

 

 -