Transporttjeneste for funksjonshemmede

Beskrivelse

Er du funksjonshemmet og har behov for dør-til-dør-transport for å delta i aktiviteter på lik linje med alle andre, kan du søke om TT-kort. Ordningen skal brukes til lokale fritidsreiser, og ikke til syketransport, legebesøk eller andre reiser som dekkes av folketrygden.

TT-ordningen blir administrert av Samferdselsavdelingen i Møre og Romsdal fylkeskommune, som igjen samarbeider med kommunen. Kommunen står for godkjenning av nye brukere i samsvar med fylkeskommunens retningslinjer. Dersom du ønsker å bli vurdert som bruker, må du altså ta kontakt med Tingvoll kommune.

Kriterier/vilkår

Du kan vanskelig benytte deg av det vanlige kollektivtilbudet i kommunen. 

Mer informasjon

Les mer om TT-ordningen i Møre og Romsdal

Regelverk TT-ordningen

Denne tjenesten er ikke lovpålagt. Se fylkeskommunale retningslinjer.

Praktiske opplysninger

 

 

Vedlegg

 

Klagemulighet

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette.