Tjenesten for psykisk utviklingshemma

Tjenesten er et tilbud til personer over 18 år med psykisk utviklingshemming og/eller psykiske lidelser.

Vårt mål er å:

 • Tilrettelegge for egenmestring og best mulig funksjonsnivå.
 • Opprettholde muligheten for å leve og bo selvstendig.
 • Bidra til en aktiv og meningsfull tilværelse med andre.

 

Tjenesten yter:

 • Kartlegger hjelpebehov.
 • Har leiligheter i bofelleskap eller bolig i kommunen.
 • Hjelp av miljøterapaut og veiledning i bofellesskap, og individuell oppfølging i bolig ute i kommunen.
 • Dagtilbud og arbeidstilbud for psykisk utviklingshemma.
 • Tilrettelegging for en aktiv fritid.
 • Avlastning ( til familier med sammensatte og krevende omsorgsoppgaver.)
 • Støttekontakt.
 • Hjelp til kontakt og samarbeid med spesialisthelsetjenesten.
 • Koordinering ved behov for sammensatte tjenester gjennom individuell plan etc.

 

Krav til søker:

Du må ha hjelpebehov som skyldes psykisk utviklingshemming, eller psykisk lidelse som gjør at du har behov for hjelp.

Hvordan søke?

Søk tjeneste til psykisk utviklingshemma. (PDF, 222 kB)

Søknadsskjemaet sendes til Tildelingsenheten v/ Siri Holmeide Vangen, Midtvågveien 2, 6630 Tingvoll.

Søknaden behandles av Tildelingsenheten i kommunen.

 

 

Kontaktinformasjon

Linda Waagen
Avdelingsleder PU-tjeneste
E-post
Telefon 71 53 35 36
Mobil 932 89 576
Siri Holmeide Vangen
Leder tildelingsenheten
E-post
Telefon 71 53 24 44
Mobil 481 04 266
Vakttelefon Trøa bofellesskap
Mobil 970 32 468