Omsorgsstønad

 

Omsorgsstønad (omsorgsslønn) kan gis til privatpersoner som har et særlig tyngende omsorgsarbeid i hjemmet. Målet er at familien kan fortsette å ha omsorgen for sine nærmeste.

Hva får du?

 • Et fast beløp hver måned som en godtgjørelse for noen av timene du bruker på pleie- og omsorgsarbeid i hjemmet.
 • En kontrakt/oppdragsavtale med opplysninger om antall timer, timelønn og andre vilkår.

 

Krav til søker.

 • Den pleietrengende må bo hjemme.
 • Omsorgsarbeidet må vurderers som særlig tyngende og gjelde nødvendige oppgaver som hjemmesykepleien ellers har måtte utføre.
 • Det må vurderers om omsorgsstønad er det beste alternativet, eventuelt sammen med andre hjelpetiltak.

Hvis du ikke har søkt om hjelpestønad fra NAV, må du søke om dette samtidig.

 

Tenk over dette før du søker:

 • Arbeider du mange timer per måned med omsorgsarbeidet?
 • Er arbeidet mer fysisk eller psykisk belastende enn vanlig?
 • Innebærer omsorgsarbeidet mye nattarbeid eller avbrudd i nattesøvn?
 • Er det behov for omsorgsarbeid i perioder eller hele tiden?
 • Fører omsorgarbeidet til sosial isolasjon og mangel på ferie og fritid?
 • Er det snakk om omsorg for mer enn en person?

 

Hvordan søke?

Fyll ut søknadsskjema. Skjemaet finner du her:

 

Søknaden sendes til Tildelingsenheten i kommunen. Adresse finner du på skjemaet og til høyre på denne siden.

Det er ikke søknadsfrist, søknader behandles fortløpende.

 

Hva skjer videre?

Når Tildelingsenheten har mottatt søknaden, besøker vi deg for å snakke med deg og den du utøver omsorg for. Vi vil da vurdere situasjonen og avklare hvilke oppgaver du utfører og hvordan hverdagen fungerer for dere. Deretter gjør vi en vurdering av hvor mange arbeidstimer i uken du kan fp godtgjørelse for.

Kontaktinformasjon

Siri Holmeide Vangen
Leder tildelingsenheten
E-post
Telefon 71 53 24 44
Mobil 481 04 266

Postadresse

Midtvågvegen 2
6630 Tingvoll