Middagsombringning

Det skal foreligge en behovsvurdering for å få kjøpe varm mat fra kommunens kjøkken hvor disse kriteriene skal ligge til grunn:

  • Bruker er i fare for underernæring
  • Bruker har behov for praktisk hjelp knyttet til planlegging, organisering og/eller tilberedelse av middag
  • Bruker har behov for hjelp knyttet til oppfølging av diett eller andre næringsmessige forhold

Middagsombringing er delt i kommunen. Ytre deler får middag via Fjordkroa og hjemmetjenesten ytre 90 57 40 52.

Presisering

  • Minst et av de overstående kriterier må være oppfylt for at du skal få innvilget middagsombringing
  • Du må ha behov for middagsombringing minst 3 dager hver uke
  • Levering på helg innvilges kun når du har behov for daglig middagsombringing
  • Middagen som avbestilles en dag i forkant, slipper fakturering. Unntak ved akutt sykdom

Meny

  • Meny sendes ut til mottakere av middagsombringing hver uke
  • Menyene gjelder kun for de som har vedtak om middagsombringing

Du som har avtale om middagsombringing kan bestille, avbestille og endre leveringsavtalen. 

Ring kjøkkenet på telefon 46 88 69 08, hverdager mellom klokka 08.30 og 15.00.

Hva koster det?

KANTINE 2024 – For de som mottar matombringing (varmmat til hjemmeboende):

KANTINE 2024 – For de som mottar matombringing (varmmat til hjemmeboende):
Middagsombringing Pris med dessert Pris uten dessert
Liten porsjon 102 81
Vanlig porsjon 116 94
Stor porsjon 130 119
Grøt 65
Grøt med spekemat 98
Dessert/suppe 37

Gå til søknadssiden