Middagsombringning

Målgruppe for denne tjenesten er eldre, syke og funksjonshemmede som på grunn av sykdom, alder eller annen årsak ikke er i stand til å ivareta sitt ernæringsbehov.

Det skal foreligge en behovsvurdering for å få kjøpe varm mat fra kommunens kjøkken hvor disse kriteriene skal ligge til grunn:

  • Bruker er i fare for underernæring
  • Bruker har behov for praktisk hjelp knyttet til planlegging, organisering og/eller tilberedelse av middag
  • Bruker har behov for hjelp knyttet til oppfølging av diett eller andre næringsmessige forhold

Middagsombringing er delt i kommunen. Ytre deler får middag via Fjordkroa og hjemmetjenesten ytre 90 57 40 52.

Meny

Meny sendes ut til mottakere av middagsombringing hver uke.
Menyene gjelder kun for de som har vedtak om middagsombringing.

Du som har avtale om middagsombringing kan bestille, avbestille og endre leveringsavtalen. 

Ring kjøkkenet på telefon 46 88 69 08, hverdager mellom klokka 08.30 og 15.00.

 

Hva koster det?

KANTINE 2023 – For de som mottar matombringing (varmmat til hjemmeboende):
Middagsombringing Pris med dessert Pris uten dessert
Liten porsjon 98 78
Vanlig porsjon 112 91
Stor porsjon 125 105
Grøt 63
Grøt med spekemat 94
Dessert/suppe 33

KANTINE 2023 – For de som mottar matombringing (varmmat til hjemmeboende):

KANTINE 2023 – For de som mottar matombringing (varmmat til hjemmeboende):
Middagsombringing Pris med dessert Pris uten dessert
Liten porsjon 98 78
Vanlig porsjon 112 91
Stor porsjon 125 105
Grøt 63
Grøt med spekemat 94
Dessert/suppe 33


 

Gå til søknadssiden