Ledsagerbevis funksjonshemmede

Ledsagerbevis funksjonshemmede

 

Har du nedsatt funksjonsevne, kan du søke om å få utstedt et ledsagerbevis. Ledsagerbeviset gir den personen som ledsager deg fri eller rabattert adgang til en del kultur- og fritidsarrangement og til visse transportmidler. Beviset utstedes til deg.

Kriterier/vilkår

Det foretas ingen økonomisk behovsprøving i forbindelse med søknaden. Ordningen er ikke avhengig av om du mottar trygdeytelser. Nedre aldersgrense for søkere er normalt åtte år.

Pris for tjenesten

Ledsagerbevis er gratis.

Brosjyrer, dokumenter,
kart og lignende

Statens råd for funksjonshemmede har informasjon om ordningen.  

 

Saksbehandling

Vi innhenter eventuelt uttalelse om ditt behov for ledsager fra lege, helseinstitusjon eller kommunens helse- og sosialetat. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket.

Passfoto.

 

Husk kortet er kun gyldig med passfoto. Ta med dette når du søker om kortet.

 

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

 

Statens råd for funksjonshemmede har informasjon om ordningen.  

 

Kontaktinformasjon

Berit Sletbakk Rolland
Saksbehandler
E-post
Mobil 948 34 564

Åpningstider

Mandag - fredag:
08.00 - 16.00

Sommertid:
08.00 - 15.00

Telefontid:
09.00 - 16.00 (15.00)

Adresse

Midtvågvegen 2
6630 Tingvoll