Demenskoordinator

Demenskoordinatoren gir deg informasjon og veiledning om demens.

Hva gjør en demenskoordinator?

  • Hjelper deg å kartlegge og utrede personer med demens.
  • Tett oppfølging av den demente og pårørende i hjemmet.
  • Veiledning til pårørende og helsepersonell både i hjemmet og på institusjon.
  • Arrangerer undervisning, veiledning og samtalegrupper om demens.
  • Samarbeider tett med annet helsepersonell som leger, ergoterapauter, hjemmesykepleien osv.

 

Hvem kan ta kontakt?

  • Enkeltpersoner, pårørende, bekjent, venner osv
  • Alle i helse- og omsorgstjenesten, inkludert leger.

 

 

 

 

Når?

.
Ta  kontakt på telefon på dagtid 71532400

Kontaktinformasjon

Demenskoordinator
Ingrid Helene Bergem
E-post
Mobil 976 79 904

Postadresse

Midtvågvegen 2
6630 Tingvoll