Jordmor

 Jordmor er på helsestasjonen hver mandag. Trefftid 08-16. For timebestilling utenom trefftid, kan helsesøster kontaktes. telefon: 71532489 eller helsesøster 71532464/96226866

Jordmor tilbyr:

  • Oppfølging av gravide i svangerskapet
  • Tverrfaglig samarbeid
  • Oppfølging / hjemmebesøk etter fødsel, i samarbeid med helsesøster