Helsestasjon ungdom

 Helsestasjon for ungdom-HFU

•Gratistilbud til gutter og jenter fra 13-20 år

•Møt opp i åpningstida – ingen timebestilling

•Du kan komme med små eller store spørsmål- noen ganger kan det være godt å ha en voksen å snakke med

Åpningstid:

Tirsdager kl 14-15.30. Stengt i skoleferier

Lege tilgjengelig fra 14.30-15.30

Helsesykepleier tilstede fra 14

Sted:

Tingvoll helsestasjon ved legesenter/tannlege

Det tilbys:

•Info om prevensjon, tilbud om sikker prevensjon

•Graviditetstest

•Testing og behandling av kjønnssykdom

Vi har taushetsplikt!