Helsestasjonen

Helsestasjon, helsestasjon ungdom og skolehelsestasjon

Tjenestens formål er å jobbe helsefremmende og forebyggende, rettet mot barn mellom 0-6 år, skolebarn 6-16 år og ungdom mellom 16-20 år som bor eller oppholder seg midlertidig i kommunen. Tilbudet gjelder også asylanter, nyankomne flyktninger og familiegjenforente.

Familieveileder er en del av helsestasjonstilbudet.

Dette er et lavterskeltilbud som er gratis.

Det tilbys helseundersøkelser, hjemmebesøk, rådgiving, veiledning, opplysningsvirksomhet og forebyggende psykososialt arbeid, samt samarbeid om habilitering av barn og unge med spesielle behov og vaksinering.

Det jobbes både individuelt, i grupper, og i tett samarbeid med skolen og andre faggrupper.

Helsestasjon er lokalisert i samme bygg som Tingvoll legesenter.

Helsesøster har trefftid på alle skoler i Tingvoll kommune. Se informasjon på kommunens hjemmeside eller informasjonsskriv fra skolehelsetjenesten for å finne ut når helsesøster er å treffe på skolen.

 Helsestasjon for ungdom-HFU

•Gratistilbud til gutter og jenter fra 13-20 år

•Møt opp i åpningstida – ingen timebestilling

•Du kan komme med små eller store spørsmål- noen ganger kan det være godt å ha en voksen å snakke med

Åpningstid:

Tirsdager kl 14-15.30. Stengt i skoleferier

Lege tilgjengelig fra 14.30-15.30

Helsesykepleier tilstede fra 14

Sted:

Tingvoll helsestasjon ved legesenter/tannlege

Det tilbys:

•Info om prevensjon, tilbud om sikker prevensjon

•Graviditetstest

•Testing og behandling av kjønnssykdom

Vi har taushetsplikt!

Kontaktinformasjon

Karin Hendseth Skar
Helsesøster
E-post
Mobil 962 26 866
Marit K. Holmeide
Helsesøster
E-post
Mobil 962 26 870
Ann Kristin Bergslid Rolland
Familieveileder
E-post
Mobil 928 96 895
Lise Ingrid Bråttvik
Helsesykepleier
E-post
Mobil 468 30 425

Åpningstider

Mandag - fredag:
09.00 - 14.00

Sommertid:
09.00 - 14.00

Telefontid:
09.00 - 15.00 

Åpningstidene kan variere. Se forøvrig åpningstider hver enkelt virksomhet. 

Adresse

Midtvågvegen 2
6630 Tingvoll