Helsestasjonen

Helsestasjon- og skolehelsestasjon

Tjenestens formål er å jobbe helsefremmende og forebyggende, rettt mot barn mellom 0-6 år, skolebarn 6-16 år og ungdom mellom 16-20 år som bor eller oppholder seg midlertidig i kommunen. Tilbudet gjelder også asylanter, nyankomne flyktninger og familiegjenforente.

Jordmor og familieveileder er en del av helsestasjonstilbudet.

Dette er et lavterskeltilbud som er gratis.

Det tilbys helseundersøkelser, hjemmebesøk, rådgiving, veiledning, opplysningsvirksomhet og forebyggende psykososialt arbeid, samt samarbeid om habilitering av barn og unge med spesielle behov og vaksinering.

Det jobbes både individuelt, i grupper, og i tett samarbeid med skolen og andre faggrupper.

Helsestasjon er lokalisert i samme bygg som Tingvoll legesenter.

Helsesøster har trefftid på alle skoler i Tingvoll kommune. Se informasjon på kommunens hjemmeside eller informasonsskriv fra skolehelsetjenesten for å finne ut når helsesøster er å treffe på skolen.

Kontaktinformasjon

Karin Hendseth Skar
Helsesøster
E-post
Telefon 71 53 24 64
Mobil 962 26 866
Marit K. Holmeide
Helsesøster
E-post
Telefon 71 53 24 65
Mobil 962 26 870
Bente Nordeng
Jordmor
E-post

Time bestilles hos helsesøstre

Åpningstider

Mandag - fredag:
08.00 - 16.00

Sommertid:
08.00 - 15.00

Telefontid:
09.00 - 16.00 (15.00)

Postadresse

Midtvågvegen 2
6630 Tingvoll