Familieveileder

Familieveiledning er et tilbud til barn og familier, der hovedoppgavene er å kartlegge, veilede og følge opp barn/ungdom og familier. Familieveileder har kontor på Tingvoll helsestasjon og har kontortid tirsdag, torsdag og fredag kl. 09.00-15.30. 

Hvem er tilbudet for?
 

  • Råd og veiledning til barn og unge 0 - 20 år og deres foresatte.
  • Foresatte som ønsker støtte i det å være foresatt.
  • Foresatte som ønsker bedre samarbeid med barna sine.
  • Foresatte som strever med å sette grenser.
  • Familier som er i vanskelige livssituasjoner som for eksempel skilsmisse, rus, dødsfall og fysisk/psykisk sykdom.

 

Eksempler på områder familieveileder kan bistå med råd og veiledning:

•             Støtte til foresatte i rollen deres

•             Være en samtalepartner og reflektere sammen

•             Hjelp til bedre kommunikasjon mellom foresatte og barn

•             Hjelp med positiv grensesetting

•             Forebygging og hjelp til søskensjalusi

•             Råd og veiledning i foresatte rollen ved samlivsbrudd

•             Når barn mister noen de er glade i

•             Mobbing/ skolesituasjon

Familieveileder kan tilby samtaler på kontoret, barnehage, skole eller hun kan komme på hjemmebesøk.

Familieveileder kan bistå med å formidle kontakt og samarbeid med andre aktuelle samarbeidspartnere.

Eksempler på utsagn fra foresatte og barn som kan ha nytte av tjenesten:

  • Per har virket så trist i det siste, og det bekymrer meg.
  • Måltidene hjemme hos oss er en kamparena.
  • Jeg må skynde meg hjem for å hjelpe mamma, og for å se hvordan det går med henne i dag.
  • Kari har tatt helt styringa hjemme. Hun hører ikke på meg. Det blir lett kjefting.

Kontaktinformasjon

Ann Kristin Bergslid Rolland
Familieveileder
E-post
Telefon 71 53 24 73
Mobil 900 30 868

Postadresse

Midtvågvegen 2
6630 Tingvoll