Barnevernvakt interkommunal

Barnevernvakt

Følgende kommuner  har fra den 01.12.18 Barnevernvakt: Aukra, Aure, Averøy, Eide, Gjemnes, Kristiansund, Midsund, Molde, Nesset, Rauma, Smøla, Sunndal, Tingvoll og Vestnes, med Molde kommune som vertskommune.

Barnevernvakta kontaktes på telefonnummer 97 60 16 16

Ni faste ansatte skal ivareta tilbudet i barnevernvakta. Alle ansatte i barnevernvakta har bred erfaring fra barnevernsarbeid og kommer fra ulike kommuner i Nordmøre og Romsdal.

Barnevernvakta er åpen utenom ordinær kontortid, og vil ha aktiv tilstedeværelse vekselvis ved Kristiansund og Molde politistasjon hver ettermiddag og kveld gjennom hele uken. Barnevernvakta er bemannet med to ansatte på vakt som er tilgjengelig mellom klokken 15.30 og klokken 08.00 på hverdager, og gjennom hele helgen. Publikum kan ta kontakt med barnevernvakta dersom de er bekymret for at barn eller unge befinner seg i krisesituasjoner.

Barnevernvakta kontaktes på telefonnummer 97 60 16 16

På hjemmeseiden til Barnevernvakten finner du utfyllende informasjon.

Lenke til barnevernvakten sin egen hjemmeside.