Aktivitetsvenn

Over 77 000 personer i Norge har demens, og i løpet av de neste tiårene vil andelen trolig dobles. Aktivitetstilbud for demenssyke er begrenset, selv om vi vet at behovet er stort. Aktivitetsvenn er et helsefremmende og forebyggende aktivitetstilbud for personer med demens.

En aktivitetsvenn er en frivillig, som med kurs og veiledning fra Nasjonalforeningen for folkehelsen, gjør aktiviteter sammen med en som har demens. Aktivitetsvennen og personen med demens kobles sammen på bakgrunn av felles interesser.

I samarbeid med frivillige aktivitetsvenner får demenssyke mulighet til å fortsette med sine fritidsaktiviteter. I tillegg til å være en bidragsyter til å løse ulike velferdsoppgaver, er frivillighet helsefremmende og har en stor verdi i seg selv. 

Gjennom tilbudet Aktivitetsvenn får mennesker med demens flere aktiviteter og gode opplevelser i hverdagen. 

Vil du bli aktivitetsvenn?

Å være aktivitetsvenn er enkelt. Du trenger bare å gjøre noe du liker. Sammen med en som har demens. Tingvoll kommune arrangerer kurs vår og høst for de som ønsker å bli aktivitetsvenner. Kurset består av 6 timer undervisning, med blant annet temaer som kommunikasjon og sykdomslære. 

Ønsker du deg en aktivitetsvenn?

Du som har fått demens vil kanskje oppleve at enkelte aktiviteter kan bli vanskeligere å gjøre alene. En aktivitetsvenn vil gjøre det enklere å fortsette å gjøre det du setter pris på. Ta kontakt med vår demenskoordinator som kan hjelpe deg med å koble deg til en som vil være din aktivitetsvenn. 

Kontaktinformasjon

Demenskoordinator
Ingrid Helene Bergem
E-post
Mobil 976 79 904