Gebyr ved unødvendig brannutrykning

Betalingssatsene gjelder fra 01.01.2019.

Prisene er inkludert mva.

Gebyrer ved unødig brannutrykninger
Gebyrer ved unødig brannutrykninger Priser 2019
1. gang unødig utrykning til adressat 2 440
2. gang unødig utrykning til adressat 5 304
3. gang unødig utrykning til adressat 10 609

Kontaktinformasjon

Margrete Magerøy
Virksomhetsleder
E-post
Mobil 915 76 472
Erling Ormsettrø
Fungerende brannsjef / feier, forebygging og beredskap
E-post
Mobil 913 47 567
Tingvoll kommune
E-post
Mobil 71 53 24 00

Midtvågvegen 2

6630 Tingvoll

Åpningstider

Mandag - fredag:
08.00 - 16.00

Sommertid:
08.00 - 15.00

Telefontid:
09.00 - 16.00 (15.00)