Boligtilsyn og feiing

Klikk for stort bildeFeier Erling Ormsettrø

Feier i Tingvoll kommune er Erling Ormsettrø. Foruten å være feier har han god kompetanse på ildsteder og brannsikkerhet. Han gir deg gledelig gode faglige råd. Er du i tvil om brannsikkerheten i boligen din: Kontakt feier Erling Ormsettrø.

Forskrift om feiing

Feiing er behovsprøvd basert på lokale vurderinger av risiko og sårbarhet. I Tingvoll kommune vil det bli utført feiing ca. en gang annet hvert år. Det kan være forhold ved ildsted og fyringsmønster som tilsier hyppigere feiing. Da ber vi huseier kontakte feieren for vurdering.

Link til Forskrift om brannforebygging (2016).

Hva gjør feieren for deg?

  • Varsler om feiing
  • Feier skorstein og røykrør
  • Tar ut sot
  • Etterfeiing
  • Feiing etter pipebranner
  • Testing av røykvarsler etter behov
  • Visuell kontroll av pulverapparat etter ønske
  • Feier fyrkjeler etter bestilling mot gebyr
  • Opplysning og rådgivning

 

Tilsyn av bolig

Tilsynet omfatter inspeksjon av sot- og feierluker, ildsteder, brannmurer, røykrør, skorsteiner og takstiger. I tillegg blir det gjennomført visuell kontroll av pulverapparater og røykvarslere.

 

Teknisk kontroll

Kontrollen blir utført etter ønske fra huseier. Slike kontroller blir utført både på nye og gamle skorsteiner. Feieren kan også gi råd ved montering av ovner og rehabilitering av skorsteiner.

 

Takstiger

Kravet om fastmonterte takstiger er innskjerpet.

 

Varsel om feiing og tilsyn

Normalt blir det varslet om feiing en eller to dager før feieren kommer. Varslet blir gitt skriftlig i postkassen eller på døra. Stigen legges fram lett tilgjengelig. Tilsyn blir varslet på samme måte.

Kontaktinformasjon

Tingvoll kommune
E-post
Mobil 71 53 24 00

Midtvågvegen 2

6630 Tingvoll

Åpningstider

Mandag - fredag:
08.00 - 16.00

Sommertid:
08.00 - 15.00

Telefontid:
09.00 - 16.00 (15.00)

Adresse

Midtvågvegen 2
6630 Tingvoll