Bål og grill

Det er forbudt å gjøre opp ild eller behandle ting som representerer en brannfare utendørs under slike forhold eller på slik måte at det kan føre til brann. Oppgjort ild må ikke forlates før den er fullstendig slokt.

Annen brenning enn nevnt i foregående ledd i eller i nærheten av skogsmark er forbudt uten brannsjefens tillatelse i tiden 15. april - 15. september.

NB: Alle større bål må du uansett tid på året søke brannvesenet om.

Søknad om tillatelse til bålbrenning (PDF, 51 kB) sendes til Tingvoll kommune, eller på e-post til postmottak@tingvoll.kommune.no.
 

Vi gjør også oppmerksom på faren ved bruk av engangsgriller. Etter bruk må disse avkjøles og tas med til godkjent avfallsdunk, slik at de hverken representerer en brannfare eller en forurensing.

Brenning av avfall er forbudt. Avfall fra private skal leveres i kommunens innsamlingssystem eller på en av miljøstasjonen i Tingvoll kommune. Avfall fra næringsvirksomhet skal leveres til godkjent mottak, slik som miljøstasjonene. 

Kontaktinformasjon

Tingvoll kommune
E-post
Telefon 71 53 24 00

Midtvågvegen 2

6630 Tingvoll

Erling Ormsettrø
Fungerende brannsjef / feier, forebygging og beredskap
E-post
Telefon 71 53 17 44
Mobil 913 47 567
Teknisk vakt
Telefon 907 66 822

Åpningstider

Mandag - fredag:
08.00 - 16.00

Sommertid:
08.00 - 15.00

Telefontid:
09.00 - 16.00 (15.00)