Tingvoll Barnehage

Tingvoll barnehage flyttet inn i nye trivelige lokaler i Rossbakken i august 2015.

Både lokalene og det nye uteområdet er tilrettelagt for både små og store barn. Barnehagen ligger midt i sentrum i Tingvollvågen med umiddelbar nærhet til sjøen, turområder, bibliotek, økoparken, idrettsplass/kunstgressbanen, skolene og idrettshallen.

Barnehagen tilbyr fra 2 – 5 dagers plasser, og forsøker så langt det er mulig å innfri ønsket om valgte dager. Åpningstid er innenfor rammen 06:45 - 17:00. Daglig åpningstid settes ut ifra foreldres behov, og barnehagen er til vanlig åpen 07:00 - 16:30

Barnehagen holder stengt 2 uker i i hovedferien uke 29 og 30. Sommeråpen barnehage i Tingvoll barnehage er åpen for barn fra alle barnehagene i Tingvoll.


Barnehagen har en småbarnsavdeling med 27 plasser, og en storbarnavdeling med 53 plasser. Innad i avdelingene er barna delt i grupper, og har navn ut ifra sjøtema:

Sjøstjerna: 1 år
Krabbene: 2 år
Rødnebb: 3 og 4 år
Blåstål: 3 og 4 år
Havørn: 5 år

Sammensetning av grupper kan variere, ut ifra inntak og behov i gruppene.

Ansatte - Tingvoll barnehage

Navn (e-post)

Tittel

Telefon

Aasen, Ellen Virksomhetsleder 71 53 35 80
Koksvik, Anne Nora Torvik Fagleder spesped.  
     
Personalavdelingen   71 53 35 81
Småbarnsavdelingen   71 53 35 82
Storbarnsavdelingen   71 53 35 83
     
Sjøstjerna   97 15 87 18
Aksnes, Gunn Tove Pedagogisk leder  
Almvik, Linda Pedagogisk leder  
Rotås, Ingunn Assistent  
Vatten, Ingrid Assistent  
     
Krabbene   97 16 78 42
Birkestøl, Randi Pedagogisk leder  
Holmeide, Liv Bordal Assistent  
Løset, Linda Assistent  
Sæterbø, Guro Assistent  
     
Blåstål   97 16 70 82
Kindsbeækken, Gro Pedagogisk leder  
Rød, Ragnhild Bråten Barne- og ungdomsarbeider  
Torjul, Sunniva Assisten  
Kanestrøm, Oline Assistent  
Hasanagic, Sanela Assistent  
Solli, Torill Assistent  
     
Rødnebb   97 18 14 23
Mone, Hanne Margrete Mørk Ped.leder disp.  
Bergsli, Tone Irene Barne og ungdomsarbeider  
Fløystad, Anders Assistent  
     
Havørn   97 18 37 75
Tørrlenn, Lisa Pedagogisk leder  
Hasund, Anne Lise Barnehagelærer  
Gjøvik, Aina Barnevernspedagog  
Sollie, Svanhild Bringe Assistent  
     
Woldvik, Marvell Assistent