Endringer

Endringer

Skulle det oppstå behov for å endre barnehageplass, redusere dager, eller bytte barnehage, kan dette gjøres på et elektronisk skjema her

Søke barnehageplass 2018/19 søknadsfrist 01. mars

Reduksjon av barnehageplass.

Oppsigelsesfrist for tildelt barnehageplass er 1 måned. Det skal betales for

inneværende og påfølgende måned.

Tildelt barnehageplass kan tidligst reduseres 4 måneder etter oppstart.

Generelt om endring eller bytting av barnehageplass

Søknader om bytte og endring vil bli behandlet før hovedopptaket.

Dersom bytte av barnehage blir imøtekommet faller tidligere tilbud automatisk bort. Foresatte som ikke lengre ønsker bytte av barnehage/endring, må ta kontakt med styrer og be om at søknaden slettes.

Det er mulig å søke om endring av plass i barnehage i løpet av hele barnehageåret, men vi anbefaler å søke innen fristen for hovedopptaket 1. mars.

Kontaktinformasjon

Servicekontor
Servicekontor
E-post
Telefon 71 53 24 00

Åpningstider

Mandag - fredag:
08.00 - 16.00

Sommertid:
08.00 - 15.00

Telefontid:
09.00 - 16.00 (15.00)

Postadresse

Midtvågvegen 2
6630 Tingvoll