Barnehage - kalender og ferie

Her finner du informasjon om barnehagekalender og ferieavvikling

Barnehageåret

Barnehageåret går fra 15.08 til 14.08.
Barnehagene holder stengt 5 planleggingsdager i løpet av barnehageåret.
Alle barnehagene er stengt julaften og nyttårsaften. Onsdag i påskeuka stenger Barnehagene kl. 12.00.

Planleggingsdager barnehageåret 2019 / 2020

Planleggingsdager barnehageåret 2019/2020

2019:

  • 15,16 august
  • 4 november

2020:

  • 3 januar
  • 12 august

Planleggingsdager samordnes mellom barnehagene, og fastsettes før nytt bhg år. Eventuelle endringer må meldes min 1 mnd. i forkant.

 

FERIE

Alle barn skal ha 4 uker ferie i løpet av barnehageåret og tre av disse sammenhengende i tidsrommet 1.juni-30 september. Barn som ikke skal fortsette i barnehagen kommende barnehageår, må ha avviklet hele ferien innen 14/08.

Skjema om ferieavvikling leveres barnehagen. Hovedferie innen 15 april, annen ferie 14 dager før avvikling.

Tingvoll barnehage er sommeråpen, Meisingset og Straumsnes barnehager holder stengt 2 uker i hovedferien, uke 29 og 30.

Sommeråpen barnehage i Tingvoll barnehage, er åpen for barn fra alle tre barnehagene.

 

 

Åpningstider

Mandag - fredag:
08.00 - 16.00

Sommertid:
08.00 - 15.00

Telefontid:
09.00 - 16.00 (15.00)

Adresse

Midtvågvegen 2
6630 Tingvoll