Barnehage - kalender og ferie

Her finner du informasjon om barnehagekalender og ferieavvikling

Barnehageåret

Barnehageåret går fra 15.08 til 14.08.
Barnehagene holder stengt 5 planleggingsdager i løpet av barnehageåret.
Alle barnehagene er stengt julaften og nyttårsaften. Onsdag i påskeuka stenger Barnehagene kl. 12.00.

Planleggingsdager barnehageåret 2021 / 2022

Planleggingsdager barnehageåret 2021/2022

Dager 2021: 16,17/8, 3/11

Dager 2022: 07/01, 16/06

  • Oppstart av nytt barnehageår i Tingvoll

    Barnehagene holder stengt på planleggingsdagene 16. og 17. august

    Første dag for nye barn er 18. august 2022

Planleggingsdager samordnes mellom barnehagene, og fastsettes før nytt bhg år. Eventuelle endringer må meldes min 1 mnd. i forkant.

 

FERIE

Alle barn skal ha 4 uker ferie i løpet av barnehageåret og tre av disse sammenhengende i tidsrommet 1.juni-30 september. Barn som ikke skal fortsette i barnehagen kommende barnehageår, må ha avviklet hele ferien innen 14/08.

Skjema om ferieavvikling leveres barnehagen. Hovedferie innen 15 april, annen ferie 14 dager før avvikling.

Tingvoll barnehage er sommeråpen, Meisingset og Straumsnes barnehager holder stengt 2 uker i hovedferien, uke 29 og 30.

Sommeråpen barnehage i Tingvoll barnehage, er åpen for barn fra alle tre barnehagene.

 

 

Åpningstider

Mandag - fredag:
09.00 - 15.00

Sommertid:
09.00 - 14.00

Telefontid:
09.00 - 15.00 

Åpningstidene kan variere. Se forøvrig åpningstider hver enkelt virksomhet. 

Adresse

Midtvågvegen 2
6630 Tingvoll