Panteordninger

På denne siden kan du finne informasjon om panteordninger for båter, andre kjøretøy og tilhengere.

Båter

Viktig info ved levering av båtvrak:

Denne ordningen fortsetter i 2019. Kommunens miljø-/gjenvinningsstasjon er pliktig til å ta imot båter under 15 fot.

1. Publikum skal selv ha med seg et ferdig utfylt papirskjema

2. Skjema finnes på: www.miljodirektoratet.no/fritidsbater

3. Mottaket signerer eller stempler skjemaet når båten er mottatt

4. NB: Mottaket skal ikke beholde skjema, men ta kopi.

Når båten er levert:

For å få utbetalt kr 1000, må båteier selv sende inn skjemaet gjennom Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter: https://soknadssenter.miljodirektoratet.no

Andre kjøretøy og tilhengere

Fra 2018 ble det innført vrakpant for motorsykler, mopeder, lastebiler, bobiler og campingvogner. Kjøretøyet leveres til en godkjent biloppsamler på samme måte som ved vraking av biler. NB! Biloppsamlere har imidlertid ikke plikt til å ta imot de kjøretøyene det nå innføres vrakpant for. Ring biloppsamleren og sjekk på forhånd.

Det utbetales følgende beløp ved vraking:

  • Lastebiler: 5000 kroner.
  • Mopeder, lette og tunge motorsykler: 500 kroner.
  • Campingvogner, tilhengere og bobiler som har hatt skilt: 3000 kroner.
  • Den ordinære vrakpanten på 3000 kroner for personbiler, varebiler og enkelte andre kjøretøy videreføres.

Kontaktinformasjon

Tingvoll kommune
E-post
Mobil 71 53 24 00

Midtvågvegen 2

6630 Tingvoll

Åpningstider

Mandag - fredag:
08.00 - 16.00

Sommertid:
08.00 - 15.00

Telefontid:
09.00 - 16.00 (15.00)