Miljøstasjoner

Tingvoll kommune har to miljøstasjoner, Øydegard miljøstasjon i Straumsnes og Tingvollvågen miljøstasjon på Tingvoll. I tillegg har vi en kompostplass for hageavfall på Bergem.  

På de to miljøstasjonene våre kan du levere avfall gratis til gjenvinning, slik som papir og papp, tekstiler, hvitevarer, elektriske apparat, farlig avfall, spillolje og bilbatteri. Annet avfall er gebyrbelagt. 

Levering av små mengder avfall er gratis for husholdningene, mens næringslivet må betale for levering av avfall.

På Bergem kompostplass kan du levere hageavfallet ditt gratis. Du må imidlertid ikke levere fremmede skadelige arter, et økende problem også i Tingvoll kommune. 

Hva koster det å levere avfall ved miljøstasjonen?

Kontaktinformasjon

Stig Fjeldset
Avdelingsleder Miljøkompaniet
E-post
Telefon 71 53 13 10
Mobil 900 22 563

Åpningstider

Tingvollvågen
Mandag 12 - 19
Torsdag 12 - 15

Øydegard 
Tirsdag 12 - 19