Miljøstasjoner

Tingvoll kommune har to miljøstasjoner, Øydegard miljøstasjon i Straumsnes og Tingvollvågen miljøstasjon på Tingvoll. I tillegg har vi en kompostplass for hageavfall på Bergem.  

På de to miljøstasjonene våre kan du levere avfall til gjenvinning, slik som papir og papp, tekstiler, hvitevarer, elektriske apparat, farlig avfall, spillolje og bilbatteri.

Er du abonnent og har miljøstasjonkort, får du laveste pris. Eksterne kunder betaler høyeste pris. Se for øvrig prisliste nedenfor.

På Bergem kompostplass kan du levere hageavfallet ditt gratis. Du må imidlertid ikke levere fremmede skadelige arter, et økende problem også i Tingvoll kommune.

Priser for levering av avfall på miljøstasjonene

Miljøstasjon Pris 2018 - egne abonnenter Pris 2018 - eksterne kunder
Vanlig personbil (det som går i vanlig bagasjerom ca 300 ltr, gratis 1.levering, betaling fra og med 2. gang (samme dag): 200 400
Personbil med liten henger/varbebil 200 1000
Bil/traktor med stor henger 400 1400
Levering av eternitt (små mengder) pr. kg 15 20

 

Forklaring til tabellen ovenfor:

Egne abonnenter er de som har renovasjonsabonnement hos Tingvoll kommune. De fleste av disse har også miljøstasjonkort (gjelder hovedsakelig husholdningskunder, men også noen næringskunder), noe som er påkrevet for å få den laveste prisen ovenfor.

NB! Egne abonnenter (med miljøstasjonkort) kan levere det som går i vanlig bagasjerom ca 300 liter gratis ved 1. levering. De betaler imidlertid fra og med 2. gangs levering (gjelder samme dag). Det betales for levering av alle hengerlass/varebil.

Eksterne kunder er alle andre kunder (enn våre abonnenter) som benytter seg av Tingvoll kommunes miljøstasjoner - disse har heller ikke miljøstasjonkort. NB! Eksterne kunder uten miljøstasjonkort betaler for all levering av avfall, også 1. levering tilsvarende et vanlig bagasjerom ca 300 liter.

Prisene ovenfor gjelder ved begge våre miljøstasjoner, Tingvollvågen og Øydegard. Prisene er de samme alle åpningsdager, og uansett hvor mange ganger du velger å benytte deg av stasjonene våre gjennom året.

Kontaktinformasjon

Stig Fjeldset
Avdelingsleder Miljøkompaniet
E-post
Telefon 71 53 13 10
Mobil 900 22 563

Åpningstider

Tingvollvågen
Mandag 12.00 - 19.00
Torsdag 12.00 - 15.00

Øydegard 
Tirsdag 12.00 - 19.00

Lørdagsåpent på Øydegard: 9/6, 23/6, 7/7, 21/7, 4/8, 18/8 og 1/9  kl. 10.00 - 14.00