Hytterenovasjon

Dette er en ordning for levering av ordinært husholdningsavfall fra hytter.

De fleste NIR-kommunene har tvungen hytterenovasjon.

Hytteeierne må bringe restavfallet/husholdningsavfallet til containere som er plassert rundt omkring i kommunene. Disse er merket "Hytterenovasjon".

Det er ikke tillatt å levere farlig avfall, elektrisk avfall, bygge- og riveavfall, isolasjon, metall som ikke er emballasje, møbler og store gjenstander. Dette avfallet må på miljøstasjonene eller til andre godkjente mottak.

Næringsdrivende med hytteutleie henvises til miljøstasjon eller annet godkjent avfallsmottak.

Under finner du en oversikt over utplasserte hyttekontainere i Tingvoll. 

Klikk for stort bildeReturpunkt hytterenovasjon NIR

Kontaktinformasjon

Erlend Lund Tveekrem
Avd.ing - Renovasjon, private avløpsanlegg og utslipp, forsøpling og forurensning, vannmiljø
E-post
Mobil 997 42 153

Åpningstider

Tingvollvågen
Mandag 12.00 - 19.00
Torsdag 12.00 - 15.00

Øydegard 
Tirsdag 12.00 - 19.00

 

 

Adresse

Ring oss: 71 53 24 00

Skriv til oss

Organisasjonsnummer:
964 981 515

Kommunenummer: 1560.

Postadresse:
Tingvoll kommune,
Midtvågvegen 2,
6630 Tingvoll.