Hva koster det?

Her finner du priser for avfall og levering på miljøstasjoner.

Priser er inkludert mva.

Kommunestyret vedtar følgende gebyrsatser for Renovasjon gjeldende fra 01.01.2018:

Renovasjon
Renovasjon Priser 2018
Kompost, rest, papir 3 091
Kompost, rest, papir m/samarbeid 2 913
Mat, rest, papir 4 557
Mat, rest, papir m/samarbeid 4 279
Hytte/fritidsbolig 1 800
Næringsliv, institusjon (140 rest, papir) 2 573
Næringsliv, institusjon (140 rest) 1 918
Tillegg for stor dunk (rest/papir) 240 liter 1 519
Tillegg for stor dunk (rest/papir) 360 liter 3 039
Tillegg for stor dunk (rest/papir) 660 liter 6 079

 

Miljøstasjon
Miljøstasjon Pris 2018 - egne abonnenter Pris 2018 - eksterne kunder
Vanlig personbil (det som går i vanlig bagasjerom ca 300 ltr, gratis 1.levering, betaling fra og med 2. gang: 200 400
Personbil med liten henger/varbebil 200 1000
Bil/traktor med stor henger 400 1400
Levering av eternitt (små mengder) pr. kg 15 20

 

Private husholdninger kan levere inntil 1000 kg eternitt gratis per år. Kundekort påkrevd. 

Næringsdrivende betaler for levering av alt avfall til miljøstasjonene.

Kontaktinformasjon

Erlend Lund Tveekrem
Avd.ing - Renovasjon, private avløpsanlegg og utslipp, forsøpling og forurensning, vannmiljø
E-post
Telefon 71 53 24 34
Mobil 997 42 153

Åpningstider

Tingvollvågen
Mandag 12 - 19
Torsdag 12 - 15

Øydegard 
Tirsdag 12 - 19