Hva koster det?

Her finner du priser for renovasjon og for innlevering på miljøstasjonene.

Priser er inkludert mva.

Kommunestyret vedtar følgende gebyrsatser for Renovasjon gjeldende fra 01.01.2018:

Renovasjon
Renovasjon Priser 2018
Kompost, rest, papir 3 091
Kompost, rest, papir m/samarbeid 2 913
Mat, rest, papir 4 557
Mat, rest, papir m/samarbeid 4 279
Hytte/fritidsbolig 1 800
Næringsliv, institusjon (140 rest, papir) 2 573
Næringsliv, institusjon (140 rest) 1 918
Tillegg for stor dunk (rest/papir) 240 liter 1 519
Tillegg for stor dunk (rest/papir) 360 liter 3 039
Tillegg for stor dunk (rest/papir) 660 liter 6 079

 

Priser på miljøstasjonene

Etter innføringen av miljøstasjonkort har det vært en del spørsmål knyttet til betaling ved miljøstasjonene våre.

Nedenfor følger vedtatte gebyrsatser for 2018. Alle priser er inkl.mva.

Miljøstasjon
Miljøstasjon Pris 2018 - egne abonnenter Pris 2018 - eksterne kunder
Vanlig personbil (det som går i vanlig bagasjerom ca 300 ltr, gratis 1.levering, betaling fra og med 2. gang (samme dag): 200 400
Personbil med liten henger/varbebil 200 1000
Bil/traktor med stor henger 400 1400
Levering av eternitt (små mengder) pr. kg 15 20

 

Forklaring til pristabellen for miljøstasjoner ovenfor:

Egne abonnenter er de som har renovasjonsabonnement hos Tingvoll kommune. De fleste av disse har også miljøstasjonkort (gjelder hovedsakelig husholdningskunder, men også noen næringskunder), noe som er påkrevet for å få den laveste prisen ovenfor.

NB! Egne abonnenter (med miljøstasjonkort) kan levere det som går i vanlig bagasjerom ca 300 liter gratis ved 1. levering. De betaler imidlertid fra og med 2. gangs levering (gjelder samme dag). Det betales for levering av alle hengerlass/varebil.

Eksterne kunder er alle andre kunder (enn våre abonnenter) som benytter seg av Tingvoll kommunes miljøstasjoner - disse har heller ikke miljøstasjonkort. NB! Eksterne kunder uten miljøstasjonkort betaler for all levering av avfall, også 1. levering tilsvarende et vanlig bagasjerom ca 300 liter.

Prisene ovenfor gjelder ved begge våre miljøstasjoner, Tingvollvågen og Øydegard. Prisene er de samme alle åpningsdager, og uansett hvor mange ganger du velger å benytte deg av stasjonene våre gjennom året.

Tingvoll kommune

Kontaktinformasjon

Erlend Lund Tveekrem
Avd.ing - Renovasjon, private avløpsanlegg og utslipp, forsøpling og forurensning, vannmiljø
E-post
Telefon 71 53 24 34
Mobil 997 42 153

Åpningstider

Tingvollvågen
Mandag 12.00 - 19.00
Torsdag 12.00 - 15.00

Øydegard 
Tirsdag 12.00 - 19.00

Lørdagsåpent på Øydegard: 9/6, 23/6, 7/7, 21/7, 4/8, 18/8 og 1/9  kl. 10.00 - 14.00