Kontakt oss

Kontaktinformasjon for renovasjon og miljøstasjoner finner du i margen til høyre.

Fra 2020 er renovasjon og slam samlet i ReMidt IKS 

Det nye miljøselskapet ReMidt IKS er en sammenslåing av selskapene Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap IKS, HAMOS Forvaltning IKS og Envina IKS. De tre nevnte selskapene legges ned fra årsskiftet, og da tar ReMidt IKS over.

Geografisk vil ReMidt IKS dekke områdene fra Melhus til Smøla, fra Oppdal til Frøya. Deltakende kommuner (etter kommunesammenslåinger 1/1-20) er: 

Kristiansund, Sunndal, Oppdal, Smøla, Averøy, Aure, Tingvoll, Heim, Rennebu, Orkland, Hitra, Frøya, Rindal, Surnadal, Skaun, Melhus og Midtre Gauldal. 

I ReMidt IKS er det et kundesenter som tar imot alle henvendelser fra kunder. Kundesenteret har videre kontakt med både renovasjonsbiler, gjenvinningsstasjoner og ansatte i administrasjonen. Det er også kundesenteret som håndterer abonnementsregister og fakturering. 

For kundene i de ulike kommunene er de største endringene at det nå er ReMidt som har totalansvaret for renovasjon og slam. 

Kontaktinformasjon til ReMidt IKS er: 

Telefon: 72 48 37 00 
e-post: firmapost@remidt.no 
www.remidt.no

Kontaktinformasjon

Remidt
Renovasjon
E-post
Mobil 72 48 37 00