Strandrydding

  

Det er to miljø- og gjenvinningsstasjoner i Tingvoll kommune:

  • Miljøkompaniet i Tingvollvågen. Åpent mandager kl. 12.00–19.00 og torsdager kl. 12.00–15.00. Her kan du hente gule strandryddesekker og hansker. 
  • Øydegard Miljøstasjon i Straumsnes. Åpent tirsdager kl. 12.00–19.00. 

Før du rydder, må du registrere ryddeaksjonen din på ryddenorge.no

Du har tre muligheter når du skal levere avfallet til ReMidt:

  1. Lever sekkene ved en av gjenvinningsstasjonene. Ta kontakt med ReMidts driftsoperatør på gjenvinningsstasjonen for å registrere antall sekker eller vekt.
  2. Sett gule sekker ved egen restavfallsdunk på tømmedag for restavfall. Da registrerer ReMidt antall sekker.
  3. Planlegger du større ryddeaksjoner, kan ReMidt kjøre ut container til avtalt tid og sted. Gi beskjed til ReMidt om dette senest tre dager før containeren skal plasseres ut.

Standryddeavfall skal ikke hensettes ved returpunkt for fritidsrenovasjon eller andre steder som ikke beskrevet over.

Hva er strandrydding?

Hvert år havner tusenvis av kilo med avfall på avveie både langs kysten, i innsjøer og langs vassdrag i Norge. Miljødirektoratet har en tilskuddsordning som gjør at du kan rydde slikt avfall og levere det gratis til ReMidt IKS, så sant du benytter gule strandryddesekker og leverer i tråd med retningslinjene.

For å hindre ytterligere forsøpling, er det avgjørende at innsamlet avfall leveres i tråd med et av de tre alternativene over, og ikke hensettes andre steder.

Artikkelliste