Forurensning - forsøpling

Tingvoll kommune er forurensningsmyndighet for avfall i egen kommune.

Kontaktinformasjon

Tingvoll kommune
E-post
Mobil 71 53 24 00

Midtvågvegen 2

6630 Tingvoll