Forurensning - forsøpling

Tingvoll kommune er forurensningsmyndighet for avfall i egen kommune.