Valglister til kommunevalget 2019 i Tingvoll

Tingvoll kommune plikter å legge ut alle innkomme listeforslag til offentlig ettersyn.

Valgstyret i Tingvoll har mottatt listeforslag for følgende partier:

Miljøpartiet de Grønne (PDF, 2 MB)

Høyre (PDF, 75 kB)

Venstre (PDF, 480 kB)

Arbeiderpartiet (PDF, 2 MB)

Kristelig Folkeparti  (PDF, 594 kB)

Fremskrittspartiet (PDF, 2 MB)

Senterpartiet (PDF, 2 MB)

Valgloven § 6-6:

(1) Listeforslagene skal legges ut til ettersyn etter hvert som de kommer inn.

(2) Vedkommende valgmyndighet avgjør innen 1. juni i valgåret om forslag til valglister og tilbakekallinger av listeforslag kan godkjennes.

Vedtak fra Tingvoll Valgstyre den 05.03.19

Valgstyret i Tingvoll fastsetter fristen for å søke om fritak fra å stå på valgliste til kommunestyrevalget 2019 i Tingvoll til kl 12:00 den 02.05.19. Fristen er satt i henhold til bestemmelsene i valgloven § 3-4.