Valg 2019 - står du i manntallet?

Den som skal stemme ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 må stå oppført i manntallet. Tingvoll kommune legger ut manntallet til offentlig ettersyn fra 12. juli til og med valgdagen 9. september.

Klikk for stort bilde

 

 

 

Alle personer med stemmerett føres automatisk inn i manntallet i den kommunen der de var registrert bosatt pr. 30. juni i valgåret. Den som ønsker å få rettet opp feil i manntallet, må sende et skriftlig begrunnet krav i til valgstyret i kommunen. Flytting som har skjedd etter 30. juni gir ikke rett til oppføring i valgmanntallet i tilflyttingskommunen.

Jf. Valgloven § 2-9 og Valgforskriften

 

Tingvoll kommune har 3 kretser og manntallet er lagt ut kretsvis på følgende steder:

Straumsnes                 Aspøya Fjordsenter – utenfor butikken Midtstua

Tingvoll                       Tingvoll kommunehus

Meisingset                  Matkroken Meisingset

 

I tillegg ligger det ute et alfabetisk manntall for alle kretser på Tingvoll kommunehus.

Valgstyret i Tingvoll

Midtvågvegen 2

6630 Tingvoll

 

Henvendelse:

Telefon: 71 53 24 00

E-post: postmottak@tingvoll.kommune.no