Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2019

Kommunevalg er et lokalvalg og det skal skjer hvert fjerde år.
Valgdagene for Tingvoll blir: søndag 08.09.19 og mandag 09.09.19.

Fastsetting av valgdag ved Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019:

Oppnevning av valgstyre for Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019:

Listeforslag til kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019:

 

Les mer om nasjonal informasjon på valg.no