Endelig godkjenning av valglistene for kommunevalget 2019

Tingvoll valgstyre har i møte 28.05.2019 godkjent valglistene

Vedtaket i valgstyret:

Valgstyret i Tingvoll godkjenner valglistene fra disse partiene for kommunestyrevalget 2019:
Venstre
Senterpartiet
Høyre
Miljøpartiet de grønne
Fremskrittspartiet
Kristelig Folkeparti
Arbeiderpartiet


Valgstyret gir leder for valgstyret fullmakt til endelig å godkjenne valglistene som en følge av dette vedtaket. Godkjenning skal skje innen 01.06.2019.


Valgstyret ber om at de endelig godkjente valglistene offentliggjøres (valglovens § 6-7)

 

De godkjente valglistene finner dere her (PDF, 32 kB)(samlet)