Møteplan 2019

Møteinnkalling vil bli lagt ut ca en uke føre selve møte, trykk på datoen for å komme til innkalling/protokoll

Stormøte om budsjett blir den 18.11.19 for alle hovedutvalgene, ledere og tillitsvalgte på Idretts- og skyttarhuset Leite. Alle hovedutvalgene skal ha egne møte etter orienteringen og disse finner dere her: 

Møteplan 2019 - 1. halvår
Møteplan 2019 - 1. halvår
Utvalg Tid Januar Februar Mars April Mai Juni
Kommunestyre 10:00 14 21 3 9 Stormøte 13
Formannskapet 09:00 29 19 5 9 9 Stormøte 4
21 30 28
Utviklingsutvalget 10:00 24 14 9 Stormøte
23
Helse- og omsorgsutvalget 10:00 20 10 9 Stormøte
22
Oppvekst- og kulturutvalget 09:00 4 29 9 Stormøte
20
Ungdomsrådet 08:30 14 13 2 29
Eldrerådet
Valgstyret i Tingvoll ** 5 28
Administrasjonsutvalget * 08:30 9
Arbeidsmiljøutvalget
Kontrollutvalget 22 24
Eiendomsskatt - Sakkyndig nemnd 13:00 21 06
Eiendomsskatt - Klage nemnd 13:00 31

* Møte i Formannskapet begynner rett etter at møte er ferdig.

** Møte begynner når Formannskapet er ferdig.

Møteplan 2019 - 2. halvår
Møteplan 2019 - 2. halvår
Utvalg Tid Juli August September Oktober November Desember
Kommunestyre 10:00 29 3 28 12
24
Formannskapet 09:00 27 19 8 20 17
Utviklingsutvalget 10:00 22 7 5
Helse- og omsorgsutvalget 10:00 4 6
Oppvekst- og kulturutvalget 09:00 11
Ungdomsrådet 08:30
Eldrerådet
Valgstyret i Tingvoll **
Administrasjonsutvalget * 08:30 19
Arbeidsmiljøutvalget 09:00 24 15
Kontrollutvalget 10:00 23 (.PDF, 5 MB)
Eiendomsskatt - Sakkyndig nemnd 13:00 31
Eiendomsskatt - Klage nemnd 13:00 29 31

* Møte i Formannskapet begynner rett etter at møte er ferdig.

** Møte begynner når Formannskapet er ferdig.