Møteplan 2018

Møteplan 2018
Utvalg Starter Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember
Kommunestyret 10:00 15 12 14 06 25 29 06
Formannskapet 09:00 30 27 20 24 05 21 18 16 20 11
Utviklingsutvalget 10:00 09 19 31 16 13 15
Helse- og omsorgsutvalget 10:00 07 25 06 29 12 14
Oppvekst- og kulturutvalget 09:00 13 16 23 10 30
Administrasjonsutvalget 08:30 27 20 05 21 16 20
Ungdomsrådet 08:30 15 14
Arbeidsmiljøutvalget 09:00 13 18 22 25 06
Eldrerådet 18 21
Valgstyret i Tingvoll
Rådet for likestilling av funksjonshemmede
Kontrollutvalget 10:00 22 (.PDF, 8 MB)