Møteplan 2017

Trykk på lenken ovenfor  for å se politiske møter

Møteplan 2017
Utvalg Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember
Kommunestyret 16 06 11 22 07 19 30 07
Formannskapet 31 28 21 25 09 06 22 07 03 21 12
20
Utviklingsutvalget 16 19 01 22 26 13 14
Helse- og omsorgsutvalget 18 22 05 14 16 06 11 13 06
Oppvekst- og kulturutvalget 01 13 20 24 19 08
13
Administrasjonsutvalget 28 22 07 03
Ungdomsrådet 17 08
29
Eldrerådet 15 24
Viltnemnda
Valgstyret i Tingvoll 09 11
Testutvalg Tingvoll
Arbeidsmiljøutvalget 14 18 23 08 19 28
Rådet for likestilling av funksjonshemmede
Kontrollutvalget