VI VIL SAMARBEIDE MED NÆRINGSLIVET

- Næringslivet er jo grunnlaget for hele kommunen, derfor MÅ vi bare ha et godt samarbeid mellom næringsliv og kommune, sier ordfører i Tingvoll, Ingrid Waagen.

Tirsdag 9. februar sender vi ut en spørreundersøkelse til næringsaktører i kommunen. Undersøkelsen sendes på epost fra ordfører Waagen og tar noe få minutter å svare på.

- Svarene gir oss viktig informasjon som vi kan ta med oss inn i det videre arbeidet, sier ordfører Ingrid Waagen.

Med seg har hun en arbeidsgruppe med både administrativ og politisk ledelse.

Også i

Tettstedutvikling i Tingvoll

er samarbeid med næringslivet avgjørende. Her har vi fått ti konkrete anbefalinger for et bedre kommunesenter, en av dem er å "utvikle nye næringer og aktiviteter i fellesskap".

Vi håper så mange som mulig tar seg tid til å svare på undersøkelsen.

– Mange svar er starten på et enda bedre samarbeid og et enda bedre Tingvoll!

Dette er et samarbeid mellom Tingvoll kommune, Kristiansund og Nordmøre Næringsforum, Møre og Romsdal fylkeskommune og Distriktssenteret.

Hvis du driver en bedrift i Tingvoll og ikke får spørreundersøkelsen fra oss på tirsdag, si fra!

Gjerne direkte til ordfører Ingrid Waagen: ingrid.waagen@tingvoll.kommune.no

Svarfrist er 19. februar og vi skal nok minne dere på det!