Valgresultater Tingvoll kommune

Valgdeltakelsen for kommunestyrevalget i Tingvoll kommune var på 68,31%. Stemmeberettigede i kommunen var 2430 og 1660 var krysset av i manntallet. 
 
 

 

Her finner dere litt mer dokumentasjon:

Valgstyrets møtebok for Kommunestyrevalget 2019 (PDF, 3 MB)

Kommunestyre 2019 - 2023 (PDF, 8 kB)

Kandidatstemmetall pr. parti (PDF, 47 kB)

Partisammendrag slengere (PDF, 5 kB)

Partifordeling pr. krets (PDF, 8 kB)

Valgdeltakelse pr. krets og hele kommunen. (PDF, 4 kB)

Valgstyrets møtebok for Fylkestingsvalget 2019 (PDF, 471 kB)

 

Se også Valgresultat.no