Vaksinering starter i uke 1 i Tingvoll kommune

Tingvoll kommune fikk i dag lille juleaften bekreftet at vi får de første vaksinedoser i uke 1.Den første koronavaksinen som blir tilgjengelig er Comirnaty (BioNTech og Pfizer).

I den første leveringen vil Tingvoll kommune motta kun 15 doser. Vaksinene skal settes med minst 21 dagers intervall. Vi har blitt lovet ukentlige leveringer, forutsatt at det ikke blir forsinkelser i leveransene fra Pfizer. Selv om vi får få doser i første omgang, vil dette gi en anledning til å teste distribusjonssystemet og vi får testet ut våre planer med relativt få doser.

Vaksineringen skal foregå etter prioriteringen som er fastlagt av sentrale myndigheter:

Beboere i sykehjem

Alder 85 år eller eldre

Alder 75 til 84 år

Alder 65 til 74 år og enkelte personer 18-64 år med særlig høy risiko

Alder 55–64 år med underliggende sykdom/ tilstand

Alder 45–54 år med underliggende sykdom/ tilstand

Alder 18–44 år med underliggende sykdom/ tilstand

Du skal ikke ringe for å få vaksine. Vi har en fullstendig oppdatert innbyggerliste. Den viser at vi har 105 innbyggere over 85 år. Disse vil bli prioritert etter beboere i sykehjem.  Alle som blir tilbudt vaksine, vil bli kontaktet direkte med tilbud om time. 

Vaksinasjonssteder: Tingvoll legesenter for indre del av kommunen og Einset omsorgsbase for Straumsnes. Vaksinering vil foregå fra kl 16.00 av hensyn til parkering og kravet til avstand.

Det vil skje hyppige oppdateringer på hjemmesidene vedr. vaksinering.

Nå som vi nærmer oss oppstart vaksinering, er det viktig at vi ikke feiler i siste sving. La ikke juleferien bli starten på et større utbrudd i vår kommune! Det er potensiale for store utbrudd til utpå våren. Smittesituasjonen nasjonalt er bekymringsfull og det er viktig at vi nå holder ut med restriksjoner til vi er i mål!

Da vil vi takke innbyggerne for å være flinke til å etterleve retningslinjene. Dessuten en stor takk til ansatte i helsetjenesten og frivillige som har bidratt til å holde hjulene i gang, med testing og smittevern! Ikke minst renholderne har vist et stort engasjement med skjerpede rutinger.

Hilsen,

Bjarne Storset

Kommuneoverlege og smittevernlege