Utviklingsutvalget 16.09.21

Her (PDF, 4 MB) finner du komplet innkalling til utviklingsutvalget 16.09.21.

- Leder for Utviklingsutvalget orienterer om vassregionarbeidet.

- Administrasjonen orienterer om status næringsfondet Vekst for Tingvoll

- Administrasjonen har blitt oppfordret til å utarbeide et høringsutkast til forskrift om bruk av vannscootere og lignende i Tingvoll kommune, og ønsker i tilfelle et vedtak med bestilling om dette fra Utviklingsutvalget.

- Utviklingsutvalget inviteres til å komme med innspill til innretning til denne forskrifta. Eksempelvis knyttet til geografisk avgrensing, aktivitetsmessig avgrensing og tidsmessig avgrensing.