To tilfeller med covid-19 i Tingvoll siste to dager

Begge er satt i hjemmeisolering og nærkontakter er satt i karantene og ble testet i går og flere blir testet i dag. Begge har arbeidsplasser utenfor kommunen og det er også satt i gang smittesporing og testing i nabokommuner og flere er der satt i karantene.

Selv om flere og flere nå er vaksinert, er det viktig at vi fortsetter å følge de nasjonale tiltakene som vi finner her.

Vi ser at det er viktig at også vaksinerte lar seg teste ved symptomer. For å komme raskest mulig tilbake til normal hverdag, er det viktig at alle lar seg vaksinere. Selv unge mennesker kan bli alvorlig syk og flere får alvorlige langtidsvirkninger.

Vaksinen beskytter 94% av de vaksinerte mot smitte. Selv om vaksinerte blir smittet, er det nesten ingen som blir alvorlig syk og trenger sykehusinnleggelse. I USA er 97% av innlagte pasienter uvaksinerte. Når du lar deg vaksinere, beskytter du også eldre og mennesker med alvorlig sykdom mot smitte.

Vennlig hilsen,

Bjarne Storset

Kommuneoverlege og smittevernlege i Tingvoll kommune