To tilfeller av Covid 19 de siste tre dagene i Tingvoll

Begge er i familie med hverandre og ble smittet utenfor Tingvoll kommune. De gikk rett i karantene da de fikk bekreftet at nærkontakt hadde covid-19. Begge er fullvaksinerte og har derfor helt lette symptomer.  Begge er satt i hjemmeisolering og nærkontakter følges opp etter retningslinjene.

I oktober og november har Tingvoll hatt til sammen fire covid-19-positive. Folk flest er svært flinke til å rette seg etter retningslinjene. Dette og litt flaks er årsaken til at Tingvoll har hatt så få tilfeller.

Nå er det viktig at alle følger anbefalinger om vaksinering slik at vi selv unngår alvorlig sykdom og ikke minst hindrer alvorlig sykdom, sykehusinnleggelse og død hos utsatte individer vi omgås. 

Særlig viktig er det at helsepersonell og andre som arbeider med eldre, tar imot tilbud om vaksinering, også 3. dose. 

Vennlig hilsen,

Bjarne Storset

Smittevernlege og kommuneoverlege i Tingvoll kommune