Tingvollhallen

Tingvollhallen vil ikke bli åpnet for noen form for utleie før tidligst 1.august 2020. Dette med bakgrunn i økt behov for renhold i barnehager og skoler og at renholderne må benyttes der behovet er størst.

Vi oppfordrer alle våre trimglade innbyggere til å bruke den fine naturen vår for å holde seg i form., og at Stikkut-turene har startet opp.