Tingvoll kommune følger alle nasjonale regler og retningslinjer, og oppfordrer alle ansatte og innbyggere om det samme.

Alle ansatte som kan gjøre jobben sin fra hjemmekontor, skal gjøre det. Om ansatte er i tvil om hvordan det skal foregå, ta kontakt med leder for å avtale nærmere.

Kommunehuset blir stengt for publikum framover. Publikum bes derfor om å ta kontakt via telefon eller e-post, eller bruke våre selvbetjeningsløsninger på nett. Dersom publikum har behov for å møte ansatte skal det gjøres elektronisk, eller avtales særskilt.

Helse- og omsorgstjenesten:

Alle ansatte som arbeider i pasientnære tjenester, skal bruke munnbind når en ikke kan overholde en meters avstand. Munnbind skal også brukes på vaktrom hvis en ikke klarer å holde to meters avstand fra kollega. Besøksrestriksjoner for helseinstitusjoner er innført tidligere, og gjelder fortsatt.

Oppvekst:

Barnehager og skoler følger gult nivå, og har beredskap til å gå over på rødt nivå hvis det blir nødvendig. Ansatte har kontor der barna er. dvs. i barnehagen, på skolen eller hjemme. Møtevirksomhet gjennomføres etter smittevernreglene der det er mulig, alternativt kombinert med Teams.

Kommunale idretts- og kulturbygg:

Svømmehallen er stengt for publikumsbading og gruppeutleie fra og med 15. desember og i første omgang ut uke 1. Unntak er rehabilitering og opptrening etter avtale.

Kommunale idrettshaller holder åpent for organisert trening for barn og unge til og med 17. desember. Ved innendørs trening bør det være maks 20 stykker, med mindre alle deltakerne er fra samme kohort i skole eller barnehage. Trening for voksne avlyses. Hallene stenges for aktivitet fra og med 18. desember og til 3. januar.

Bibliotekene kan holde åpent med smittevernfaglig forsvarlig drift.

Kulturskolen er på gult nivå i trafikklysmodellen. Kulturskolen gjennomfører undervisningen med smittevernfaglig forsvarlig drift, med bl.a. avstand og mindre grupper i tråd med nasjonale anbefalinger. Første skoledag etter juleferien er 4. januar.

Mvh

Odd-Arild Bugge

Kommunedirektør