Sommerstatus fra kriseledelsen i Tingvoll kommune

Det har vært en utfordrende vår, og kriseledelsen i Tingvoll er takknemlig for den innsats alle har gjort for å bidra til å holde smitten nede. Mange har ofret mye og det er nå svært viktig at vi fortsetter dugnaden selv om samfunnet åpner mer opp. Nå står ferien for døren, noe som betyr mer kontakt mellom mennesker og regioner. Folkehelsemyndighetene forventer at det vil komme nye lokale smitteutbrudd i ukene og månedene framover. Erfaringer fra USA siste ukene viser at dersom man slipper opp for meget, kan det komme nye store utbrudd.

Det er derfor svært viktig at vi nå fortsatt opprettholder smitteverntiltak i hverdagen og følger de enkle og viktigste tiltakene som å holde avstand, vaske hendene, og bli hjemme når man er syk/har symptomer. Myndighetene fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Kriseledelsen i Tingvoll oppfordrer innbyggere til å overholde dette reiserådet. Tenk minimering av smitterisiko når du reiser og ha lav terskel for å teste deg om du skulle få symptomer.

Lav terskel for testing i ferietiden

Testing foregår fortsatt ved Tingvoll legesenter etter henvisning av fastlege. Vi har ikke hatt nysmitta siden medio mars.

Testing skjer i tråd med Folkehelseinstituttets kriterier, som nå inn mot ferietiden er utvidet. Du oppfordres nå til å teste deg ved det minste forkjølelsessymptom – mye mindre enn hva du ellers ville ha oppsøkt lege for. Vi har god testkapasitet og kan håndtere både egne innbyggere og besøkende som skulle ha behov for å teste seg.

Ta kontakt med fastlegen dersom du er hjemme, eller med lokal legevakt (116 117) dersom du er på ferie et annet sted i Norge.

 

Hold deg oppdatert på reiseråd og karantenebestemmelser

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land.

Fra 15. juni ble det gitt unntak fra karanteneplikten ved reiser i Norden, mellom områder som har tilstrekkelig lav smittespredning. Oversikten oppdateres jevnlig på Folkehelseinstituttets sider  

 

Venter du besøk, eller driver turistvirksomhet, er det også viktig at du setter deg inn i reiserådene og karantenebestemmelsene og kan veilede dine gjester.

 

En riktig god og trygg sommer!