Påminnelse om generelt bålforbud

I Norge er det et generelt bålforbud fra 15. april til 15. september. Vi minner om at det i denne perioden er det forbudt å tenne opp bål og grill (også engangsgrill) i eller i nærheten av skog, kystområder og annen utmark (utmark er det meste av innsjøer og vann, strender, myr, skog og fjell i Norge).

Det er svært tørt i Tingvoll og vi minner om at du i henhold til brann- og eksplosjonsvernloven plikter å vise alminnelig aktsomhet og opptre på en slik måte at brann, eksplosjon og annen ulykke forebygges.

All bålbrenning utenom kaffebål er søknadspliktig i Tingvoll kommune. Søknadsskjema for bålbrenning (PDF, 51 kB) sendes i posten til Tingvoll kommune eller på e-post til postmottak@tingvoll.kommune.no.

I forbindelse med påskehøytiden vil søknad om bålbrenning ikke bli innvilget på grunn av fare for gress-, lyng- og skogbrann.

Les også mer om bål og grill på kommunes side Bål og grill.

Kontaktinformasjon

Tingvoll kommune
E-post
Telefon 71 53 24 00

Midtvågvegen 2

6630 Tingvoll

Åpningstider

Mandag - fredag:
08.00 - 16.00

Sommertid:
08.00 - 15.00

Telefontid:
09.00 - 16.00 (15.00)