Nå kan du forhåndsstemme!

  

Dersom du ikke har mulighet til å stemme på valgdagen den 13. september, kan du forhåndsstemme. Du kan forhåndsstemme til og med 10. september. I perioden frem til 10.09., har vi utvidet åpningstid fra 08.30 – 18.00. Stemmegivningen foregår i kommunehusets kjeller med inngang fra parkeringsplassen foran NAV. Husk legitimasjon og valgkort! Godt valg!