Marin forsøpling og strandrydding i Tingvoll

I forbindelse med strandrydding har det de siste dagene dukket opp spørsmål og behov for avklaringer omkring hvilke typer avfall som er relatert til marin forsøpling og som dermed kommer inn under aksjonen med strandrydding,i motsetning til annet ordinært avfall og generell forsøpling.

Tingvoll kommune er forurensningsmyndighet, og vi ønsker å bidra best mulig med informasjon og avklaringer, samt tilrettelegging for vellykkede ryddeaksjoner både ved sjøen og lengre oppe på land.

Med hensyn til strandryddingen, er vi opptatt av å være mest mulig tydelige på hva som faktisk er marint forsøpling og marint avfall, og hva som ikke er det.

Det skal helst ikke være tvil om hva det er greit å levere gjennom strandryddeaksjonene og hva som må håndteres på annet vis.

Hva er marin forsøpling?

Marin forsøpling er alt avfall fra menneskelig aktivitet som befinner seg i havet eller i strandsonen. Norske strender og havbunnen vår er full av marint avfall som inkluderer både plast, metall, treverk,

fiskeutstyr, engangsgriller, tauverk, gamle dekk og masse annet søppel. Enkeltgjenstander som bilbatteri, mindre metallgjenstander etc kommer også inn under denne kategorien.

Annet avfall på og i nærheten av strandsona, som større metallskrap (motorer, stålbjelker etc) og andre større gjenstander som kommer fra landsida og er dumpet eller hensatt, kommer i utgangspunktet ikke inn under

kategorien marint avfall og marin forsøpling. Dette avfallet er grunneiers ansvar, og må leveres til godkjent mottak på vanlig måte. Noe av dette kan kanskje leveres gjennom aksjonen til Landbruk Nordvest

(se informasjon nedenfor) – ta kontakt med dem direkte om du er i tvil.

Alle kan hjelpe til med å holde strendene i nærmiljøet rene, enten ved å organisere rydding selv eller bli med på et arrangement. Norge Rent organiserer hvert år en nasjonal Strandryddedag . I år er dette lørdag 4. mai.

Du kan rydde hvilken strand du vil og rydde den eller de dagene som passer deg best. Kampanjeperioden er 1. mai til 20. juni.

Bli årets strandrydder i Midt-Norge

Alle som har meldt inn sin ryddeaksjon til Ryddeportalen er med i trekningen på 10.000 kr. Husk å skrive inn navn og telefonnummer sånn at vi kan nå deg om du blir den heldige vinneren. Vi trekker også ut en lokal vinner fra ryddeaksjoner i NIR-kommunene. Premien her er på 5000 kr. Men du kan også selvsagt rydde videre utover sommeren og høsten.  

Har du spørsmål om strandrydding? Ta kontakt med Tingvoll kommune på tlf 7153 2400 eller epost postmottak@tingvoll.kommune.no

Innsamling av skrapmetall fra landbruket

Våren 2019 gjennomføres også en miljøaksjon på innsamling av skrapmetall fra landbruket i regi av Landbruk Nordvest (LNV). Her kan grunneierne ta kontakt, og så bidrar avfallsselskapene med henting,transport og behandling av avfallet.  

Lykke til med ryddinga!

Med vennlig hilsen:

Tingvoll kommune